6144. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
141. dzień panowania Piotra III Łukasza
Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 23.05.2018 r. o 21:41:54, tantiemy: 8 882.00 lt
Podstawy Neozoologii - systematyka gatunków
Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda
Wydział Nauk Przyrodniczych
ma zaszczyt przedstawić
materiały dla studentów
dotyczące Neozoologii

Poniższy artykuł przedstawia systematykę zwierząt w mikroświecie i stanowi wstęp do opisu zwierząt mikronacyjnych. Stanowi również element materiałów do nauczania na kierunku Neozoologia

Systematyka nowych gatunków wśród pozostałych.
Wśród gatunków mikronacyjnych wyróżniamy dosyć rozbudowaną systematykę. Wszystkie gatunki zwierząt, bo takie są uwzględniane w Neozoologii należą do królestwa zwierząt, lub w przyszłości również do królestwa protistów lub bakterii, jednakże nie zostały one uwzględnione w toku nauczania neozoologii na poziomie podstawowym, a ich opisywanie znajduje się dopiero na studiach rozszerzonych.

Większość gatunków należy do kręgowców, co oznacza, że posiadają one kręgosłup. Jak to rozpoznać? Zwierzęta posiadające kręgosłup zazwyczaj posiadają postawę prostą dwu lub czteronożną. Natomiast do bezkręgowce nie posiadają go, co jest oczywiście logiczne. Jednakże nie wszystkie kręgowce posiadają kończyny. Jak rozróżnić czy zwierzę jest kręgowcem czy bezkręgowcem? Najłatwiejszym sposobem jest po prostu przejechać dłonią po plecach. Bez problemu odczujemy kręgi kręgosłupa, co oznacza, że gatunek należy do kręgowców. Natomiast bezkręgowcom plecy zapadną się pod naciskiem.

Kolejnym poziomem systematycznym jest gromada. Wśród królestwa zwierząt wyróżniamy 6 gromad: ssaki, ptaki, płazy, gady, ryby i owady.

Ssaki rozpoznaje się po wielu różnych cechach. Wśród nich jest: oddychanie płucami, owłosienie na całym ciele, posiadanie palców, lub jednego zrośniętego. Zazwyczaj gatunki ssaków należą do kręgowców. Ssaki posiadają ogon. Należące do tej gromady gatunki charakteryzuje stałocieplność. Rozmnażają się w sposób żyworodny. Oddychają tlenem, za pomocą płuc stworzonych z pęcherzyków, a także posiadają serce złożone z 2 komór i 2 przedsionków. Większość ssaków charakteryzuje również dobrze rozwinięty mózg.

Ptaki charakteryzuje obecność piór, dziobów oraz szponów, zakończonych pazurami. Ich kościwypełnione powietrzem. Ptaki posiadają skrzydła i umiejętność latania. Ich układ trawienny jest mniej rozbudowany niż u ssaków, aby mogły one bez problemu latać. Większość ich cech charakterystycznych nie powtarza się u innych gatunków, dzięki czemu trudno pomylić je z inną gromadą.
kukul_tropikanski.jpg
Najbardziej rozpoznawalnym ptakiem jest Kukuł inkaski tropikański, z którego to odchodów powstaje słynna kukulica

Płazy - posiadają gołą skórę, są zmiennocieplne, co oznacza, że potrafią zmieniać temperaturę ciała w zależności od warunków. Większość czasu spędzają w wodzie, jednak są w stanie również przeżyć na lądzie. Do oddychania służą im płucotchawki, rzadziej płuca, a czasami również skrzela.

Gady są bardzo podobne wyglądem do płazów, jednak nie posiadają zdolności zmieniania temperatury ciała (są stałocieplne, jak ssaki). Większość czasu spędzają na lądzie, jednak są w stanie również przeżyć w wodzie. W większości przypadków oddychają płucami, czasami również płucotchawkami.

Ryby pokryte są łuskami, zawsze występują jedynie w warunkach wodnych. Są zmiennocieplne, a oddychają za pomocą skrzeli. Zamiast kończyn posiadają od 5 do 7 płetw, zawsze ogonową, pozostałe zależą od gatunku.

Owady to najliczniejsza gromada zwierząt, jednakże niewiele gatunków zostało obecnie opisanych. Charakteryzuje je niewielki rozmiar (zazwyczaj nie przekraczają wielkości korka od butelki i ważą nie więcej niż 25 g. Większość owadów posiada 3 lub 4 pary odnóży, połączonych z tułowiem stawami. Czasami posiadają również zdolność latania.
195olA71.png Podział gatunków ze względu na gromady

Kolejnym poziomem organizacyjnym w zoologii jest rząd. Mówi on o tym, czym żywi się dany gatunek lub jakie wyjątkowe przystosowania żywieniowe posiada. Zazwyczaj wyróżnia się tutaj 4 rzędy: roślinożerne, drapieżne, padlinożerne i wszystkożerne:

Rząd roślinożerców żywi się zwykle żywnością roślinną, począwszy od wszelkich zielonych traw, przez warzywa i owoce, na ziarnach i glonach kończąc. Do rzędu roślinożerców zalicza się również gatunki, które żywią się grzybami.

Głównym pożywieniem drapieżników jest mięso żywych organizmów. Do nich można zaliczyć różne organizmy, począwszy od owadów na innych ssakach i ptakach kończąc. Zwykle pokarmem stają się gatunki roślinożerne lub słabsze, niedostosowane do warunków.

Padlinożercy natomiast odżywiają się resztkami organizmów, zwykle pozostawionych przez drapieżniki. Nierzadko zdarza się, że padlinożercy również polują, jednak swoje ofiary pozostawiają przez jakiś czas do momentu rozpoczęcia procesu fermentacji.

Wszystkożercy oczywiście odżywiają się wszystkim, są połączeniem wszystkich pozostałych rzędów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, do jakiego rzędu należy gatunek, najprawdopodobniej należy do rzędu wszystkożerców.

Wśród rzędów wyróżnia się podrzędy, np. owadożerne, jednakże jest to już kwestia do rozpatrywania na studiach na poziomie rozszerzonym.


Rodzina mówi o sposobie rozmnażania się gatunków. Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby: żyworodność, jajożyworodność i jajorodność
  • Gatunki żyworodne potomstwo rodzą już żywe, w postaci przypominającej dorosłego osobnika, lub w postaci przypominającej zwierzę, które jednak w ciągu życia zmieni wygląd.
  • Gatunki jajożyworodne potomstwo również rodzą żywe, jednakże w macicy samicy, zamiast samego płodu występuje również skorupka.
  • Gatunki jajorodne natomiast po prostu wydają na świat jajka, w których znajduje się zalążek płodu. Jajorodne wysiadują jajka, z których po pewnym czasie wykluwają się osobniki.
1G6Bqolu.jpg
Wiewiórak miryjski jest jednym z ostatnich ssaków jajorodnych

Rodzaj to kolejny element systematyki gatunków. Charakteryzuje ona podobieństwo gatunku do innych, jednocześnie porównując je do znanych już gatunków. Wypisać wszystkie rodzaje gatunków, to długie godziny pracy, a nadal odkrywane są nowe. Wśród znanych obecnie rodzin można wyróżnić chociażby: orłowate, lisowate i psowate. Tak samo można porównywać do kotów, psów, kangurów i innych wszystkie odkryte i opisywane gatunki.
i7pCK0eZ.jpg 99AHj59M.jpg
Pomimo tego, że lis północnoteutoński i wilk wandyjski wyglądają podobnie, należą do innych rodzai zwierząt
UWAGA!
Niektóre statystyki rodzinę zamieniają z rodzajem. Nie jest to błędem, jednakże poprawniejsza jest systematyka powyższa.

Gatunek to ostatni element systematyczny. Przedstawia on pełną nazwę gatunku. Można, ale nie trzeba przedstawiać ją również po łacinie, jednakże nazewnictwo łacińskie jest na tyle banalne - a jednocześnie skomplikowane w mikronacjach, że nie będziemy go poruszać w tym toku nauczania.
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Lubią ten komentarz: Krzysztof Czuguł-Chan.
Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 23.05.2018 r. o 23:27:51
Może i ja wkrótce zaprezentuje swoje materialy na temat v-dziennikarstwa :)
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany