6149. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
146. dzień panowania Piotra III Łukasza
Márivar, Konrad Jakub, 21.03.2018 r. o 23:25:25, tantiemy: 9 252.00 lt
Baronia Márivar
Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
LJBiS7rZ.jpg

Márivar — lenno położone na północnej części wyspy Arped w Baridasie. Administracyjnie jest częścią Kantonu Królewskiego. Baronia została utworzona dnia 10 lutego 2018 roku przez Króla Baridasu.
Leży na obszarze w większości wyżynnym, często obficie zalesionym. Na jego terenie znajdują się dwa miasta — Eslimar (Hradle Eslimar, w baridajskim Miasto Srebrne) oraz nieco mniejsza miejscowość, Pilawa.

Administracyjnie lenno dzieli się (oprócz samodzielnego Eslimar) na cztery gminy, trzy wiejskie i jedną miejsko-wiejską:

Ciemnogród — składająca się z ośmiu wsi, w tym wsi Rawicz jako siedzibą wójta i Ławy Gminnej — władz lokalizacji;

Krucza Skała — pięć wsi, w tym wspomniana Krucza Skała jako siedziba władz;

Białucha — również pięć wsi. Siedziba władz znajduje się we wsi Szafrany, w której znajduje się również zamek na którym urzęduje Pan lokacji;

Pilawa — obejmuje teren tylko trzech wsi oraz miasta Pilawa. W gminie tej, z racji miejskiego charakteru siedziby władzy, rezyduje zamiast wójta — burmistrz, natomiast w miejsce Ławy Gminnej, urzęduje Rada Miejska.

Samo zaś miasto Eslimar jest jednostką samodzielną, rządzoną przez Radę Miasta i burmistrza.

N
a terenie baronii znajdują się trzy zamki, z czego niestety tylko jeden przetrwał do czasów współczesnych i jest wykorzystywany jako siedziba Pana lokacji. Dwa spośród zniszczonych, to zamek Rabestein w gminie Krucza Skała. Nazwa “Rabestein” oznacza nic innego, jak… Kruczą Skałę właśnie, a pochodzi jeszcze z czasów ożywionych kontaktów z osadnikami teutońskimi, którzy owy zamek zbudowali.T4hWQ1F1.png

Ruiny zamku w Kruczej Skale.


Drugi z nich, to zamek na terenie wsi Zaklika, w gminie Białucha. Do czasów obecnych zachowała się w zasadzie jedynie brama wjazdowa. Trzeci zamek, który przetrwał w nienaruszonym stanie do czasów współczesnych, również znajduje się na terenie tej samej gminy — we wsi Szafrany. Służy on jako siedziba Pana lokacji, chociaż nie jest przez niego stale zamieszkany i przez większość czasu służy jako atrakcja turystyczna, otwarta dla każdego odwiedzającego.

I chociaż zamki te są albo zniszczone, albo nie pełnią już swojej pierwotnej funkcji, nadal istnieją lokalne tytuły ziemskie przyznawane “zarządcom” tych miejsc. Kasztelan Rabestein i zamku w Zaklikach, to urzędy czysto honorowe, jednak Kasztelan szafraniecki, reprezentuje Pana lokacji podczas jego nieobecności i wspiera go w codziennym administrowaniu baronią.


uYoHzDO6.jpg

Zamek w Szafranach — siedziba Pana lokacji.


M
iasto Eslimar (bar. — miasto “srebrne”) wzięło swoją nazwę od istniejących niegdyś kopalni srebra i miedzi, które niegdyś były własnością Książąt Arped. Po skończeniu się płytkich zasobów surowców, miasto podupadło i straciło na znaczeniu. W niedługim czasie otworzono w nim jednak kilka zakładów przemysłowych, które pomogły miastu podnieść się z kolan, chociaż nigdy nie zdobyło już dawnego statusu jakim mogło się cieszyć. Miasto przeszło na ręce prywatne i zostawało niezależne od książąt z wyspy Arped czy królów baridajskich.

yE25fR2f.jpg

Rynek miejski w Eslimar widziany z lotu ptaka.


P
ilawa, czyli drugie miasto na terenie lenna, nigdy nie było centrum przemysłowym. Co prawda w okolicy znajdują się wciąż czynna kopalnia odkrywkowa wapienia, jednak sam charakter miasta to miejscowość uzdrowiskowa i wypoczynkowa.

Na terenie miasta znajduje się pałacyk, będący własnością Pana lokacji. Wokół niego roztacza się niewielki park, na którym znajduje się kolejny pałacyk, chociaż mniejszy od poprzedniego. Jest jednak w o wiele lepszym stanie niż pierwszy, który zanim niedawno stał się własnością obecnego pana baronii, był zaniedbywany z uwagi na bankructwo dotychczasowych lokatorów.


c74XEXKq.jpg

Stary pałacyk w Pilawie.


N
a terenie lenna znajduje się wiele miejsc zabytków, w tym stary klasztor rotryjski w środku gęstego lasu, wspomniane zamki, stara stacja kolejowa w Eslimar oraz wiele innych ciekawych miejsc. Najpiękniejsza jednak jest przyroda, gdzie nie sposób nie wspomnieć o starych, kilkusetletnich lasach, dziś objętych ochroną w ramach rezerwatów czy parków.

Samo lenno z trzech stron oblane jest morzem, mimo to, na jego terenie znajduje się ledwo jeden port, w dodatku o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Służy głównie miejscowym rybakom oraz jako miejsce przeprawy promowej do położonej po drugiej stronie morza Cracofii.


W
kolejnych artykułach dotyczących lenna, ukażą się po kolei wydania obejmujące tematyką każdą większą jednostkę Baronii z osobna. Na początek będzie to wpis opisujący miasto Eslimar, wraz z jego historią i podstawowymi informacjami. Późniejsze cztery artykuły, obejmą zakresem każdą z opisanych gmin. Zachęcam więc do śledzenia nowo wydawanej prasy ;)
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Lubią ten komentarz: Konrad Jakub.
Prokrust Zombiakov, 21.03.2018 r. o 23:47:15
Chyba drobny błąd:
Quote:
została utworzona dnia 10 maja 2018
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Konrad Jakub.
Michał Pséftis, 22.03.2018 r. o 00:07:00
PRZYSZŁOŚĆ JEST PRZESZŁOŚCIĄ
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Konrad Jakub.
Julian Fer at Atera, 22.03.2018 r. o 12:05:58
Ciekawie się zapowiada, a rozwój ziemi baridajskiej zawsze cieszy :)
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Konrad Jakub.
Fryderyk von Hohenzollern, 22.03.2018 r. o 16:58:16
Fajne, podoba mi się, zapowiada się ciekawy cykl artykułów.
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany