6204. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
201. dzień panowania Piotra III Łukasza
Gazeta Teutońska, Vladimir ik Lihtenštán, 01.02.2018 r. o 12:40:46, tantiemy: 7 384.00 lt
Konsekracja Katedry śś. Boromeusza Irmina i Ivana Męczennika w Tselebormie
Seria wydawnicza: Tseleborm
Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Dziś w godzinach porannych odbyła się konsekracja Katedry śś. Boromeusza Irmina i Ivana Męczennika w Baronii Tseleborm. Na gruzowiskach dawnej loardyjskiej twierdzi powstaje powoli potężna cytadela-rezydencja, która obok strażnicy na granicy teutońsko-baridajskiej będzie spełniać również funkcję zamku wicehrabiego. Wokół cytadeli wyłania się osada zamieszkana przez autochtonów oraz przybywających z Hrabstwa Abvienolheimu Teutończyków.

9088y348.pngImigranci z Teutonii przynieśli ze sobą żarliwą wiarę w śś. Boromeusza Irmina i Ivana Męczennika Narodów. Wicehrabia Tselebormu nie pozostawał głuchy na wołania poddanych i własnym sumptem wybudował majestatyczną katedrę w centrum miasteczka w niewielkim oddaleniu od cytadeli. W centralnym miejscu na ołtarzu umieszczono kopię słynnej ikony św. Ivana, która leczy z nałogu masturbacji i wiary w atomy. W bocznej kaplicy z kolei umieszczono kopię cudownej ikony św. Boromeusza Irmina, który pomaga odnaleźć zaginionych w mikroświecie członków rodziny.

Za kończenie ceremonii konsekracyjnej odczytano cały tekst Evangelium Baridorum.


Dotacje
Ten artykuł dotowali: Tomasz Ivo Hugo, Julian Fer at Atera.
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Lubią ten komentarz: Julian Fer at Atera.
Gotfryd Slavik de Ruth, 02.02.2018 r. o 19:09:59
Ciekawe sie zapowiada. I z niezłym rozmachem ;)
Ten komentarz czeka na serca.
Julian Fer at Atera, 03.02.2018 r. o 12:39:04
Św. Boromeusz Irmin pochodził ze znamienitego, baridajskiego rodu at Atera i był biskupem Almery.

Dodam, że zgodnie z zapisami Kronik Gideńskich i materiałów rodowych:

1235 r. - ksiądz Vladimir Irmin at Atera zostaje wyświęcony na biskupa Almery i przybiera imię Boromeusz Irmin.
1242 r. - biskup Boromeusz Irmin szerzy ewangelię w Królestwie Teutonii próbując nawrócić zamurzaków. Część teutończyków wielbi go nazywając go Apostołem Teutończyków.
1244 r. - grupa heretyków Enderasjan knuje spisek przeciw biskupowi Irminowi. Potajemnie porywa go i pali na stosie. Z ukrycia obserwuje to jeden z uczniów biskupa i następnego dnia zostają zebrane jego prochy i umieszczone w kamiennym sarkofagu.
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany