5991. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
15. dzień regencji
Park Stołeczny, Peter West, 25.10.2017 r. o 13:48:29, tantiemy: 3 279.00 lt
Program kanclerski Petera West
QP2V1j8M.png

PROGRAM KANCLERSKI
Peter West


Propozycja rozwiązania kwestii sejmu:
1. Zlikwidowanie Sejmu w obecnej formie.
2. Funkcje sejmu oraz sejmu przejmie Rada Ministrów z Kanclerzem na czele.
3. Ministrowie, grono doradcze oraz Kanclerz będzie wybierany w wyborach powszechnych.
4. Każda ustawa jaką wyda Rada Ministrów będzie wymagała podpisu księcia do jej opublikowania. Książę może zgłosić weto, wówczas ustawa trafia wraz z wytycznymi księcia do ponownego rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
5. Kanclerz będzie mógł wydawać zarządzenia na poziomie ustaw, jednak do zatwierdzenia będą one potrzebowały podpisu Księcia.

Powyższe propozycje mają na celu zapewnić płynność władzy ustawodawczej w Księstwie, jak i pomóc w razie kryzysów w Rządzie (Ministrowie wspomagają kanclerza, a on ich + pomagają doradcy rządowi).


Propozycje reform ogólnych:
1. Dotacja na pierwszą instytucje w wysokości 25000 It.
2. Akcja informacyjna dotycząca inwestowania na giełdzie.
3. Utworzenie funduszu "pożyczki społecznej" umożliwiający udzielanie pożyczek z oprocentowaniem 0% dla obywateli chcących się rozwijać.
4. Utworzenie pomocy społecznej dla obywateli w ciężkiej sytuacji materialnej.
5. Utworzenie nie obowiązkowego szkolenia działania Królestwa dla nowych mieszkańców.
6. Przejrzenie i ewentualne zmiany podatkowe z korzyścią dla obywateli.
7. Wprowadzenie surowych przepisów karnych za publiczne przekleństwa, wyzywanie innych.
8. Rozwój edukacji sarmackiej (wprowadzenie oficjalnych tytułów naukowych i sposobów ich otrzymywania).
9. Wprowadzenie do możliwości tzw. 'ludowego prawa łaski' tzn. mieszkańcy mogliby ułaskawić dana osobę skazana za popełnienie przestępstwa (nawet przed prawomocnym wyrokiem) jeśli większość mieszkańców wyraziłaby na to zgodę w glosowaniu przeprowadzanym przez SOBOS.
10. Zwiększenie tantiem za serduszka i komentarze oraz wprowadzenie możliwości dotowania artykułów dowolna wybrana przez siebie kwota pieniężną.
11. Nadanie Księciu możliwości wydawania dekretów z mocą ustawy, przy czym byłyby one obwarowane obowiązkiem tzw. 'kontrasygnaty ludowej', tzn. w ciągu miesiąca musiałyby być poparte przez większość mieszkańców w glosowaniu przeprowadzanym przez SOBOS.
12. Każda niejasność rozstrzygana na korzyść obywatela.
13. Zawiązanie sojuszy i porozumień gospodarczych i politycznych z innymi państwami.

Powyższe propozycję mają na celu głównie pobudzić życie w Sarmacji, jak i zmotywować większą liczbę osób do podejmowania aktywności w Sarmacji.

Razem zmienimy Sarmację na lepszą!
Chadecy dla przyszłości Sarmacji!
Dotacje
Ten artykuł dotowali: Akrypa Rabotowicz von Primisz.
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Lubią ten komentarz: Peter West.
I bardzo dobrze!!
odpowiedz
Otto von Spee-Asketil, 25.10.2017 r. o 15:17:00
Ostatnio tak dobry program widziałem, gdy Kononowicz startował na prezydenta Białegostoku.
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Ignacy Urban de Ruth, Ludwik Tomović.
John Rasmusen, 25.10.2017 r. o 20:30:19
Niby chadecja, a program iście bolszewicki...
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Carmen Laurent-Asketil, 25.10.2017 r. o 21:00:17
". Wprowadzenie do możliwości tzw. 'ludowego prawa łaski' tzn. mieszkańcy mogliby ułaskawić dana osobę skazana za popełnienie przestępstwa (nawet przed prawomocnym wyrokiem) jeśli większość mieszkańców wyraziłaby na to zgodę w glosowaniu przeprowadzanym przez SOBOS."-popłakałam się przy tym.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 25.10.2017 r. o 23:39:02
Ale ten program to będzie nadawany sygnałem analogowym czy cyfrowym?... bo nie wiem czy mam dekoder szykować.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 27.10.2017 r. o 13:45:33
Quote:
2. Funkcje sejmu oraz sejmu przejmie Rada Ministrów z Kanclerzem na czele.
Czy nie lepiej zmienić w takim razie nazwę RM na Politbiuro?
Quote:
7. Wprowadzenie surowych przepisów karnych za publiczne przekleństwa, wyzywanie innych.
Czy istnieje jakiekolwiek zapotrzebowanie na takie przepisy? Prawdę mówiąc nie odczuwam jakiegoś wielkiego zagrożenia, że zostanę zwyzywany.
Quote:
9. Wprowadzenie do możliwości tzw. 'ludowego prawa łaski' tzn. mieszkańcy mogliby ułaskawić dana osobę skazana za popełnienie przestępstwa (nawet przed prawomocnym wyrokiem) jeśli większość mieszkańców wyraziłaby na to zgodę w glosowaniu przeprowadzanym przez SOBOS.
Czy zostanie również wprowadzone ludowe prawo kary, pozwalające na wygnanie poprzez głosowanie w SOBOS dowolnego obywatela?
Quote:
13. Zawiązanie sojuszy i porozumień gospodarczych i politycznych z innymi państwami.
Jak zamierza to kandydat uczynić nie mając w swej jurysdykcji jako kanclerz polityki zagranicznej, a także nie mając żadnych partnerów do rozmów?
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Jan Magov-Zaorski, 03.11.2017 r. o 20:24:40
Nie wiem jak zareagować na to... Ale przykro mi mówisz ale nic dobrego nie wyniknie z tego
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany