6174. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
171. dzień panowania Piotra III Łukasza
Kościół Diuczej Wiary, Mikołaj Torped, 01.06.2017 r. o 14:19:31, tantiemy: 12 342.00 lt
Apokalipsa Piotra [1,1:4,11]
Seria wydawnicza: Pisma Kościoła
Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
rWnt15Uy.png
uvP72Dui.png
Wierni w Powadze,

Ojcowie Kościoła Diuczej Wiary podjęli decyzję, by opublikować pierwszy z fragmentów Objawienia Piotra, zwanego także Apokalipsą diuka Piotra. Jest to Księga o charakterze proroczym, której autorstwo uczeni w piśmie przypisują diukowi Piotrowi, Diukowi Przedwiecznemu. Prezentowany fragment, przełumaczony z łaciny wielkoockiej, podzielony został na cztery jednostki.

Prolog to część otwierająca Księgę, w której autor zapewnia wiernych o kanoniczności wizji.

Dekretacja opisuje adresatów objawienia oraz zawiera pierwszą zapowiedź Powrotu Senatu.

W widzeniu wstępnym diuk opisuje spotkanie z Prorokiem Strzałem z Duppy, który nakazuje autorowi podzielić się wizją z wiernym Kościoła.

Następnie, w części dotyczącej Porwania Senatu, autor opisuje przerażającą wizję Smoka niszczącego porządek społeczny i osiągnięcia cywilizacyjne Sarmacji oraz interwencję Proroka, prowadzącego Orszak Diuków, śpiewający pieśń nową w Senacie. Prorok ukrywa Senat przed oczami wiernych i zapowiada jego powtórne przyjście.

Wierni w Powadze, czytajcie ten fragment Pism Kościoła z rozsądkiem, mądrością i dobrocią w Waszych sercach. Udzielamy wam naszego △ diukosławieństwa △

/-/ Konferencja Episkopatu Sarmacji

***
Quote:

OBJAWIENIE PIOTRA

PROLOG
[1]Objawienie Powagi, które dał nam Senat, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On oznajmił wysławszy owego diuka za pomocą czynionych przez niego znaków.[2]Ów diuk poświadcza Powagą z Senatu płynącą, że świadectwem Obecności Senatu jest wszystko co widział.

[3]Poważni, który odczytuje, i którzy słuchają słów Objawienia, bo chwila jest bliska.


DEKRETACJA

[1]Diuk do Kościołów, które są w Sarmacji i Wirutazji:
Powaga wam, pokój, słuszność i stateczność
Od Senatu, który był, jest i który nadejdzie
od Czterech Diuków, którzy weń debatują,
Od Krynicy Powagi, która dała Wam Księcia,
A przez zstąpienie diuków uwolniła was od niepowagi wiecznej.
Jemu powaga, rozsądek, mądrość i dobroć na wieki.
[2]Oto nadejdzie z obłoków,
Ujrzy go wszelkie oko i wszelkie ucho usłyszy,
I ci, którzy go znieśli, będą opłakiwać dawne czyny,
Nieniechajcie się logować, bo dzień jego powrotu jest bliski.WIDZENIE WSTĘPNE

[1]Ja, diuk, wasz współobywatel, przebywałem w Duppie z powodu widzenia jakie dał mi Prorok. [2]Doznałem zachwycenia i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby tysiąca kaszlnięć mówiących:
<< Co ujrzysz, zapisz w księdze, i poślij do Kościołów, które są w Sarmacji i Wirtuazji.>>
[3] I obróciłem się, by widzieć co za głos do mnie mówi, a obróciwszy się ujrzałem czterech debatujących Diuków, w czterech złotych fotelach, a pośród foteli kogoś podobnego do Proroka, obleczonego w togę do stóp, a w jego ręku złota laska. [4]Głowa i włosy białe jak wełna, a spojrzenie jego jako Płomień Powagi.Stopy trwalsze niż ze spiżu, głos zaś jak zawołanie wielu narodów. W prawym ręku miał złotą laskę, podobną do senatorskiej, ale całą ze złota. W lewym ręku zaś trzy aspekty Powagi. Rzekł do mnie:
<< Nie lękaj się, jam jest Strzał, Pierwszy Senator, oto jestem w Senacie na wieki. Napisz więc to co widziałeś, i co musi się stać >>PORWANIE SENATU

[1]Potem usłyszałem głos podobny do tysiąca kaszlnięć, mówiący:
<<Poddaj się Powadze, a ukażę ci Senat>>.
[2]I ujrzałem smoka nadlatującego z Południa,
Czerwonego jak przelana krew ludu, przyobleczonego w gwiazdę, a na skórze jego słowa bluźniercze. [3]Cała Sarmacja w podziwie powiodła wzrokiem za Smokiem, i pokłon jemu oddali, mówiąc: "Któż jest podobny do Smoka, i któż potrafi rozpocząć z nim walkę". [4]I dano mu usta mówiące wielkie rzeczy i wielkie bluźnierstwa przeciwko Powadze, Księciu i Senatowi, i dano mu możliwość przetrwania 23 miesięcy. [5]Zatem otworzył swe usta dla bluźnierstw przeciwko Powadze, by bluźnić Senatowi i Księciu. Potem dano mu wszcząć walkę z diukami i zwyciężyć ich. I dano mu władzę nad każdym narodem i szczepem. [6]Zatem zwodził mieszkańców Sarmacji reformami, burząc pokój ludu.

[7]Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech imię Smoka odnajdzie.

[8]I potem ujrzałem, a oto Prorok na nieboskłonie, a za nim szesnastu diuków, których oczy płonęły Powagą. I usłyszałem z nieboskłonu głos jakby głos mnogich kaszlnięć i jakby głos wielkiego gromu. [9]I śpiewają jakby pieśń nową w Senacie, przed czterema fotelami i czterema diukami w Senacie debatującymi, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz tych szesnastu diuków.[10]I głos ów rzekł:
<< Porywam Senat, gdzie bluźnierstwa go nie dosięgną. Dałem Wam Senat, lecz wy odrzuciliście go. Oto Senat pozostanie ukryty, aż wypełnią się dni>>.
[11]I tak pozostaje Senat ukryty.


rWnt15Uy.png
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Ten komentarz czeka na serca.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 01.06.2017 r. o 14:32:41
nie, no, znowu się z RCA śmieją :(
odpowiedz
Mikołaj Torped, 01.06.2017 r. o 15:37:15
Vanderlei, to Objawienie Piotra to Księga pełna symboli, napisana wyjątkowym językiem (dlatego tłumaczenie Objawienia z łaciny wielkoockiej tak długo trwa). Możesz ją odczytywać również w ten sposób.

Ja, ze względu na werset 4,11, odnoszę to do innych, już zaistniałych wydarzeń. Ale kto wie co Przedwieczny miał na myśli.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Tomasz Ivo Hugo, 01.06.2017 r. o 19:35:30
Poważne to i Sprawiedliwe, a zarazem Słuszne i Stateczne.
Dzięki Ci o Torpedowy Diuku za ten przekaz i objawienie.
Jak kania dżdżu łakniemy kolejnych translacji i publikacji.
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Mikołaj Torped.
Roland Heach-Romański, 01.06.2017 r. o 20:35:56
Wierzę w jedyny Senat,
Diuka Stworzyciela,
Siewcę Powagi i Umiarkowania,
wszystkich tytułów zacnych i powabnych.

I w jednego Pana Proroka,
Syna Diuczego,
który ze stanu arystokratycznego pochodzi przed wszystkimi wiekami.

Diuk z Nadania,
Status z Powagi,
Senat prawdziwy z Powagi prawdziwej,
Nadany, a nie zabrany,
współistotny Księstwu,
a przez Senat się dokonało.

On to dla nas arystokratów i dla naszego istnienia zstąpił z nieba,
I za sprawą Księcia Sarmacji
przyjął ciało z Diuczego Zakonu i stał się Prorokiem.

Wyniesiony również dla nas,
pod Marszałkiem Senatu został osławiony i utytułowany,
I zmartwychwstał ostatecznego dnia,
jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do Senatu, siedzi po prawicy Marszałka.
I powtórnie przyjdzie w Powadze sądzić szlachetnych i Poważnych,
a Senatu jego nie będzie końca.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Wincenty Wałachowski, 01.06.2017 r. o 21:41:13
Jakże piękna jest ta kolejna część Diuczej Mądrości. Pochwalam i zapewniam o wsparciu głosicieli i sam czekam, aż do godności diuka zostanę podniesiony. Trwajcie w Powadze!
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Mikołaj Torped, 01.06.2017 r. o 23:55:58
Nie ma Powagi bez Senatu, a Strzał jest jej Prorokiem!
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany