6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Serie wydawnicze

Nakładem wydawnictwa
„Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:

 

Wydział Teutonistyki

  1. Teutoński dla opornych, 08.06.2015 r.
  2. Regularność słowotwórstwa teutońskiego – postulat trzeciej przesuwki, 21.07.2016 r.
  3. Rocznicowe nagranie języka teutońskiego, 29.07.2017 r.
  4. Starożytna Loardia — zarys historii upadku i początek badań nad językiem, 08.08.2017 r.
  5. Pismo teutońskie — krótka historia i współczesność, 11.08.2017 r.

 

Lingwistyka ogólna

  1. Kategoryzacja języków mikroświata, 19.07.2016 r.
  2. Nieustandaryzowana wymowa mikronacyjnych skrótów i antroponimów – zarys problemu, 05.08.2016 r.

 

Ogłoszenia

  1. Wydział Teutonistyki otwiera swoje podwoje dla studentów, 25.04.2015 r.
  2. Nowości w AZUL!, 10.08.2017 r.