Kominikat Naczelnej Izby Architektury

Stwierdzono pewne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzanych przez Ciebie operacji. Nasi technicy, po przeanalizowaniu problemu, ustalili co jest nie tak. W razie dalszych błędów zgłoś tę sprawę we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Właściwy komunikat błędu:

Akcja którą starasz się wywołać jest błędna bądź nie istnieje

(—) Stanisław Węzeł,
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu.