6044. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
41. dzień panowania Piotra III Łukasza
Dzisiejsze Sarmatnice: Eddard Noqtern (4)
Prasa
Park Stołeczny (5 komentarzy, 9 serc)
Gazeta Niepokorna (21 komentarzy, 6 serc)
Trybuna Diuków (2 komentarze, 13 serc)
Park Stołeczny (19 komentarzy, 5 serc)
Park Stołeczny (0 komentarzy, 8 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Park Stołeczny (7 komentarzy, 5 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 7 serc)
Trybuna Diuków (8 komentarzy, 8 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (8 komentarzy, 8 serc)
Żołnierz Sarmacki (3 komentarze, 6 serc)
Park Stołeczny (20 komentarzy, 4 serca)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 4 serca)
Park Stołeczny (3 komentarze, 3 serca)
Kościół Mazdaistyczny (0 komentarzy, 4 serca)
Przelane na Papier (2 komentarze, 5 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (7 komentarzy, 10 serc)
Kościół Mazdaistyczny (4 komentarze, 5 serc)
Gazeta Teutońska (9 komentarzy, 19 serc)
Kościół Diuczej Wiary (7 komentarzy, 11 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 3 serca)
Bialeńska Agencja Prasowa (6 komentarzy, 7 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (16 komentarzy, 13 serc)
Park Stołeczny (7 komentarzy, 0 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 11 serc)
Teutoński Instytut Historyczny (4 komentarze, 8 serc)
Firenza Corporation BTK (6 komentarzy, 8 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (3 komentarze, 8 serc)
Park Stołeczny (22 komentarzy, 5 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 4 serca)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (6 komentarzy, 13 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (9 komentarzy, 10 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (6 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (0 komentarzy, 6 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (3 komentarze, 9 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (10 komentarzy, 16 serc)
Goniec Czarnoleski (15 komentarzy, 17 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (7 komentarzy, 12 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (1 komentarz, 9 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (11 komentarzy, 15 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Park Stołeczny (4 komentarze, 7 serc)
piSMOK (9 komentarzy, 19 serc)
Gazeta Teutońska (12 komentarzy, 22 serc)
Gazeta Teutońska (17 komentarzy, 28 serc)
Gazeta Teutońska (8 komentarzy, 23 serc)
Trybuna Diuków (13 komentarzy, 17 serc)
Park Stołeczny (16 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 18 serc)
Gazeta Teutońska (6 komentarzy, 7 serc)
Gazeta Teutońska (3 komentarze, 15 serc)
Gazeta Teutońska (5 komentarzy, 19 serc)
Ravenspell (0 komentarzy, 12 serc)
Kowen (6 komentarzy, 17 serc)
Merkuriusz Gelloński (0 komentarzy, 12 serc)
Głos Pusty (27 komentarzy, 7 serc)
Herold (5 komentarzy, 10 serc)
Valhallska Spółka Przemysłowa (12 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 6 serc)
Kot Gończy (8 komentarzy, 14 serc)
Niezależna Agencja Mediów (6 komentarzy, 6 serc)
Kuryer Impertynencki (7 komentarzy, 13 serc)
Rada Ministrów (6 komentarzy, 7 serc)
Rada Ministrów (3 komentarze, 8 serc)
Gwar Grodziska (9 komentarzy, 14 serc)
Rada Ministrów (18 komentarzy, 4 serca)
Dom Statystyk Camelon (8 komentarzy, 8 serc)
Gwar Grodziska (7 komentarzy, 7 serc)
Kot Gończy (26 komentarzy, 33 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 9 serc)
Gazeta Niepokorna (21 komentarzy, 6 serc)
Trybuna Diuków (2 komentarze, 13 serc)
Park Stołeczny (3 komentarze, 3 serca)
Park Stołeczny (19 komentarzy, 5 serc)
Park Stołeczny (0 komentarzy, 8 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Bialeńska Agencja Prasowa (3 komentarze, 8 serc)
Park Stołeczny (7 komentarzy, 5 serc)
Kościół Mazdaistyczny (0 komentarzy, 4 serca)
Przelane na Papier (2 komentarze, 5 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 7 serc)
Trybuna Diuków (8 komentarzy, 8 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (8 komentarzy, 8 serc)
Trybuna Diuków (2 komentarze, 13 serc)
Gazeta Teutońska (9 komentarzy, 19 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Trybuna Diuków (8 komentarzy, 14 serc)
Książęce Siły Zbrojne (0 komentarzy, 17 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (6 komentarzy, 14 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (6 komentarzy, 13 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (16 komentarzy, 18 serc)
Park Stołeczny (6 komentarzy, 20 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (16 komentarzy, 13 serc)
Unicorn Media Corporation (0 komentarzy, 16 serc)
Merkuriusz Gelloński (0 komentarzy, 12 serc)
Trybuna Diuków (15 komentarzy, 18 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (10 komentarzy, 16 serc)
Dwór Książęcy (8 komentarzy, 14 serc)
Park Stołeczny (22 komentarzy, 5 serc)
Gazeta Niepokorna (21 komentarzy, 6 serc)
Park Stołeczny (20 komentarzy, 4 serca)
Park Stołeczny (20 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (19 komentarzy, 5 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (16 komentarzy, 18 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Trybuna Diuków (14 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 3 serca)
Park Stołeczny (12 komentarzy, 6 serc)
Żołnierz Sarmacki (11 komentarzy, 10 serc)
Trybuna Diuków (11 komentarzy, 9 serc)
Trybuna Diuków (10 komentarzy, 11 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 4 serca)
Gazeta Niepokorna (21 komentarzy, 6 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 9 serc)
Trybuna Diuków (2 komentarze, 13 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Park Stołeczny (3 komentarze, 3 serca)
Park Stołeczny (19 komentarzy, 5 serc)
Trybuna Diuków (8 komentarzy, 8 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (3 komentarze, 8 serc)
Park Stołeczny (7 komentarzy, 5 serc)
Przelane na Papier (2 komentarze, 5 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 7 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 4 serca)
Żołnierz Sarmacki (3 komentarze, 6 serc)
Forum
Polityka i społeczeństwo (1 odp.)
Gospodarka (27 odp.)
Pałac Dyplomatów: Ambasada Republiki Suderlandu (15 odp.)
Zagranica (8 odp.)
Gospodarka (2 odp.)
Polityka i społeczeństwo (2 odp.)
Przywitaj się! (9 odp.)
Przywitaj się! (7 odp.)
Przywitaj się! (7 odp.)
Przywitaj się! (6 odp.)
Kościół Diuczej Wiary (4 odp.)
Sport i rozrywka: Sarmacka Liga Piłkarska (17 odp.)
Polityka i społeczeństwo (2 odp.)
Sport i rozrywka (10 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (1 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (7 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (98 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (2 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (0 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (5 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (9 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (3 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (5 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (8 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (2 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (6 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (2 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (56 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (7 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (13 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (3 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (115 odp.)
Teutonia: Senat [Úr Thing] (8 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (1 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (220 odp.)
Teutonia: Senat [Úr Thing] (13 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (31 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (13 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (98 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (116 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (9 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (6 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (174 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (34 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (3 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (350 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (7 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (1 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (18 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (1 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (20 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (60 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (8 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (22 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (18 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (74 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (4 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (28 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (0 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (9 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (10 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (14 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (80 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (18 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (7 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (68 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (5 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (2 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (75 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (63 odp.)
Hasseland: Instytucje (7 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (14 odp.)
Hasseland: Instytucje (0 odp.)
Hasseland: Instytucje (7 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (0 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (0 odp.)
Hasseland: Instytucje (3 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (16 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (14 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (1 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (5 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (0 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (4 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (3 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (16 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (0 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (2 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (2 odp.)
Bialenia: Uniwersytet Bialeński im. Andrzeja Swarzewskiego (7 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (2 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (6 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (10 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (0 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (0 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (0 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (6 odp.)
Bialenia: Parlament Republiki Bialeńskiej (23 odp.)
Bialenia: Uniwersytet Bialeński im. Andrzeja Swarzewskiego (1 odp.)
Bialenia: Uniwersytet Bialeński im. Andrzeja Swarzewskiego (12 odp.)
Dowództwo Główne: Prawo Wojskowe (4 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (4 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (3 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (14 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (3 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (297 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (0 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (1 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (1 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (18 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (7 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (9 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (6 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (26 odp.)
Dowództwo Główne: Prawo Wojskowe (10 odp.)
Wnioski urzędowe Sala Głosowań Sejmu
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (4 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Sarmatów (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (5 odp.)
Prefektura Generalna (0 odp.)
Rada Ministrów: Monitor Rady Ministrów (3 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (21 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (4 odp.)
Sejm: Sala obrad Sejmu (3 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (9 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (1 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (7 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (2 odp.)

Dołącz do społeczności sarmackich ćwirkowiczów!

Ćwirki odświeżają się co 15 sekund lub w chwili publikacji.
ładowanko danych...